Verkoop woningportefeuille Utrecht - Rotterdam

Onze aanpak
Verkoper had de wens de portefeuille in haar geheel te verkopen. De portefeuille bestond grotendeels uit appartementsrechten met een minderheid in de VvE. De 11 woningen zijn allemaal kamergewijs verhuurd en verspreid over Utrecht (9) en Rotterdam (2).
 
Waltmann heeft de woningen geanalyseerd en per woning een waardering opgesteld. Om een optimaal verkoopresultaat te bereiken, adviseerden wij de portefeuille zowel in delen als in totaal aan te bieden.  Het Rotterdamse deel aan lokale Rotterdamse beleggers en hetzelfde voor de Utrechtse woningen.
 
Voor de portefeuille zijn diverse investment memoranda opgesteld, zowel voor de totale portefeuille als voor de deelportefeuilles Rotterdam en Utrecht. Via een digitale dataroom is de  benodigde informatie voor kandidaat-kopers toegankelijk gemaakt.
 
Het resultaat
Er was veel belangstelling voor de portefeuille. Het optimale resultaat is bereikt door verkoop in 2 delen. De woningen in Rotterdam zijn verkocht aan de Rotterdamse belegger “W.F. Looye Properties B.V.” en de woningen in Utrecht aan de Utrechtse belegger “Caron Real Estate & Development B.V.”
 
De WOZ-waarde van de portefeuille bedroeg € 3.096.000,- De gerealiseerde opbrengst bedraagt € 3.260.000,-.k.k.