Nieuw Overvecht

Algemeen

Bedrijventerrein Nieuw Overvecht is een kleinschalig en modern Bedrijventerrein. Het terrein wordt begrensd door de Gageldijk aan de noordoostzijde, de gemeentegrens met Maarssen aan de noordwestzijde, de rivier de Vecht aan de zuidwestzijde en de Franciscusdreef aan de zuidoostzijde. 

Er zijn zo’n 280 bedrijven ingeschreven, waarvan er circa 200 actief zijn in het gebied. Deze bedrijven bieden plaats aan bijna 5.000 arbeidsplaatsen. Het bedrijvengebied is ook bekend als de autoboulevard Overvecht, maar het Bedrijventerrein heeft nu een algemeen karakter omdat veel autobedrijven verhuisd zijn naar Leidsche Rijn. 


Bereikbaarheid Nieuw Overvecht

De ligging van Nieuw Overvecht ten opzichte van het centrum van de stad Utrecht en ten opzichte van de uitvalswegen (A2 en A27) wordt door het bedrijfsleven als belangrijkste kwaliteit van het gebied gezien. 

De locatie is zeer goed bereikbaar vanuit de stad Utrecht, alsmede vanaf het rondom de stad gelegen rijkswegennet. Via de rondweg N230 (Zuilense ring) bestaat een vlotte verbinding met de rijkswegen A2 en het knooppunt Rijnsweerd, waar de rijkswegen A27 en A28 elkaar kruisen. Het openbaar vervoer wordt ter plaatse verzorgd door de busdiensten met o.a. het Centraal Station en NS-station Utrecht Overvecht.


Cijfers Nieuw Overvecht

Het terrein heeft een oppervlakte van 36 hectare netto (44 hectare bruto). Er zijn 200 bedrijven actief. 


Toekomst van Nieuw Overvecht

De gemeente Utrecht en Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) werken samen aan het vernieuwen van Bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Hiervoor is een gezamenlijke ruimtelijk economische visie opgesteld om het vestigingsklimaat van het Bedrijventerrein een nieuwe impuls te geven en structureel te verbeteren. 

Uitgangspunt bij de economische vernieuwing van het gebied is dat Nieuw Overvecht primair blijft functioneren als modern gemengd Bedrijventerrein voor aan de stad gebonden bedrijvigheid met een accent op gezondheid & beweging, de maakindustrie, duurzaamheid & groen en mobiliteit & infrastructuur. Daarnaast zorgt een meer gemengd gebied voor economische levendigheid.

Meer informatie: Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht

Vestigen, verhuren of verkopen in Nieuw Overvecht
Neem contact op met onze specialist op het gebied van bedrijfsruimten. 

 
 Jeroen van der Wal
  030-6622255 |    j.vanderwal@waltmann.nl