Lage Weide

Algemeen

Bedrijventerrein Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van Utrecht en ligt aan de rand van Utrecht langs de A2. Het is één van de oudste Bedrijventerreinen van Nederland en aanvankelijk vestigden zich er met name industriële ondernemers en bouwbedrijven. Momenteel ligt het accent meer op logistiek en distributie. De centrale ligging maakt de regio Utrecht tot een aantrekkelijke vestigingsplaats. Het Bedrijventerrein vervult een belangrijke rol in het uitvoeren van logistieke processen, van bijvoorbeeld (web)winkels, veevoeder en bouwmaterialen.


Bereikbaarheid Lage Weide

Het gebied is ongeveer 216 hectare groot en de begrenzingen worden gevormd door het Amsterdam Rijnkanaal, de spoorlijn Utrecht-Gouda, de A2 en de provinciale weg N230. Zoals bij veel Bedrijventerreinen is het in de spits moeilijker te bereiken. In het kader van de herstructurering van de A2 is een aantal nieuwe wegen gerealiseerd wat de bereikbaarheid ten goede is gekomen. 


Een van de grootste binnenhavens

Lage Weide is een multimodaal knooppunt: het is zowel over de weg, het spoor als het water. Lage Weide is één van de grootste binnenhavens van Nederland die toegankelijk is voor zeeschepen.


Cijfers Lage Weide

Op Lage Weide bevinden zich honderden grote en kleine bedrijven. Er werken circa 16.000 mensen voor ongeveer 800 bedrijven. Er is met name werk in de logistiek, techniek en transport. De gevestigde bedrijven bieden vooral kansen voor laag- en middelbaar opgeleiden. Ook vind je er bekende bedrijven, zoals DHL, HEMA, Strukton, Volker Wessel en FonQ.
De opname in Lage Weide lag op 12.500 m2 en staat hiermee op de 2e plaats van de Bedrijventerreinen in Utrecht. De transactie van UTS van der Lee / de Jongh was het meest omvangrijk met 6.200 m².


De toekomst van Lage Weide

Doordat Lage Weide één van de grootste bedrijventerreinen van Midden Nederland biedt dit gebied enorme kansen voor de Utrechtse economie. In het zicht van de groeiende beroepsbevolking is Lage Weide als economische motor onmisbaar voor de toekomst van Utrecht.

De beroepsbevolking gaat de aankomende jaren aardig groeien en Lage Weide speelt hier een belangrijke rol in als hotspot voor werkgelegenheid. Lage Weide is niet overal even bekend, waardoor er kansen blijven liggen. De gemeente Utrecht werkt aan een sterkere verbinding van het bedrijfsleven met het onderwijs. Naast het Utrecht Science Park en de Jaarbeurs, wordt Lage Weide de derde ‘broedplaats’ voor innovatie en kennis.

Samen met het bedrijfsleven kijkt de gemeente Utrecht of en hoe Lage Weide een rol kan gaan spelen in de stadsdistributie. De ligging van Lage Weide in het hart van Groot-Utrecht maakt het gebied hier erg geschikt.Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Daarom stimuleert de gemeente duurzame mobiliteitsinitiatieven, zodat Lage Weide wordt ontwikkeld tot een duurzaam gebied.
 

Meer informatie: Industrievereniging Lage Weide
 

Vestigen, verhuren of verkopen in Lage Weide?
Neem contact op met onze specialist op het gebied van bedrijfsruimten. 

 
 Jeroen van der Wal
  030-6622255 |    j.vanderwal@waltmann.nl