Aankoop/ Aanhuur

Waltmann ziet huisvesting als een middel. Een middel dat de gebruiker in staat stelt om zijn organisatiedoelstellingen te bereiken. Huisvesting dient vooral functioneel te zijn. Het opstellen en beoordelen van een goed en flexibel programma van eisen voor gebruikers is daarom essentieel. Wij inventariseren de alternatieven en geven inzicht in de mogelijkheden in de markt. Waltmann adviseert u in de keuze tussen koop en/of huur en eventueel het zelf ontwikkelen of (bij-)bouwen.

Bij het aanhuren of aankopen van bedrijfshuisvesting combineren wij onze verschillende specialismen. Denk hierbij aan onze bekendheid van de (locale) vastgoedmarkt, onze kennis van eindgebruikers, hun huisvestingswensen en de mogelijke uitdagingen, en onze jarenlange ervaring bij het voeren van onderhandelingen.

Wij beoordelen locaties en objecten op alle eigenschappen, adviseren u en betrekken u continu in het proces. Zowel voor huurders als eigenaars verzorgen wij, vrijblijvend en kosteloos, een quickscan van de huisvestingssituatie. Wij hechten veel waarde aan het inventariseren van wensen en mogelijkheden. Heeft u wel eens gedacht over flexibel werken of het verduurzamen van uw huisvesting? Pas na deze inventarisatie kijken we naar het aanbod in de markt.

Wij begeleiden en adviseren u over alle onderstaande fases in het aanhuur-/aankoopproces:

 • Inventarisatie hoofduitgangspunten
 • Opstellen programma van eisen
 • Inventarisatie huisvestingsalternatieven
 • Toetsing op ruimtelijkheid, functionaliteit, flexibiliteit
 • Shortlist van de alternatieven
 • Opstellen van wensen t.a.v. contractcondities
 • Cashflowanalyse van huur-/koop
 • Keuze van voorkeursalternatief
 • Onderhandeling en contractvorming
Wij bieden onze klanten:
 • Een gestroomlijnd proces waarin we de klant ontzorgen en waarin op basis van een helder advies de juiste keuze voor de nieuwe huisvestingssituatie wordt gemaakt
 • Kennis en inzicht in de soms ondoorzichtige vastgoedmarkt
 • Optimale huisvesting tegen zo gunstig mogelijke prijs- en contractcondities waarbij rekening wordt gehouden met de wensen tot flexibiliteit
 • Bij Waltmann worden de opdrachtgevers begeleid vanaf het eerste vrijblijvende ori├źntatiegesprek tot het moment van ondertekening van de huur of koopovereenkomst en de oplevering