Vastgoedbeleggingen

Wij hebben goede contacten bij verschillende marktpartijen zoals projectontwikkelaars, corporaties, institutionele en particuliere beleggers. Hierdoor hebben we ervaring kunnen opdoen met beleggingen van uiteenlopende omvang. Een directe investering in vastgoed heeft vaak een grote omvang maar kan ook worden opgesplitst in kleinere deelnemingen.

Het zal duidelijk zijn dat de beleggingsmarkt onderhevig is aan vele economische invloeden. De ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op de rendementen en de financierbaarheid, maar ook op het type belegger dat actief is in de verschillende segmenten van de markt. Wij zijn altijd op de hoogte van de recente ontwikkelingen.

Wij adviseren diverse beleggers met betrekking tot de te volgen portefeuillestrategie. Samenvoegen, afstoten, eerst verhuren dan verkopen, huurgarantie verstrekken of vragen. Alternatieve gebruiksmogelijkheden beoordelen en doorrekenen.

Wij zijn steeds op de hoogte van gangbare rendementen, huurniveaus en waardeaspecten. Waltmann Bedrijfshuisvesting ontwikkelt strategieën, traceert bestaande of potentiele beleggingsmogelijkheden en zorgt voor acquisitie en verkoop.

Waltmann voert in opdracht van kopers uitgebreide due diligence onderzoeken ut. Waltmann onderzoekt de huurcontracten, de aankomsttitels, het bestemmingsplan en de markomstandigheden en stuurt vaak ook het technisch en bouwkundig onderzoek aan. Waltmann verzorgt heldere rapportages zodat kopers/beleggers tot besluitvorming kunnen komen.